Contact : (0284) 321376

/

e-mail : dokbkd.pmlkab@gmail.com

Kabupaten Pemalang

Badan Kepegawaian Daerah

Unsur pelaksana fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.